Sweden

From Nordic wiki
Jump to: navigation, search

Här finns uppgifter om handlägning i Sverige

I Sverige finns 27 arbetslöshetskassor som hanterar arbetslöshetsärenden. Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden och kontaktuppgifter finns på http://www.samorg.org/for-arbetssokande/hitta-din-akassa/

På varje arbetslöshetskassa finns EU-handläggare som är kunniga i bestämmelserna i EU-förordning 883/04 och 987/09 http://www.samorg.org/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-27-Svar-p%C3%A5-remissen-F%C3%B6rslag-om-revidering-av-EU-f%C3%B6rordning-883-04-och-987-09.pdf

IAF:s (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) regelsamling "Internationella bestämmelser" innehåller information om EU-förordningarna 883/04 och 987/09, föreskrifter och svensk rättspraxis http://www.iaf.se/Lag-ratt/IAFs-regelsamlingar/Internationella-bestammelser/

Broschyrer Information om vad som gäller om man vill söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz http://www.samorg.org/for-arbetssokande/ersattning-inom-eu/